Job Vacancy- COMMUNICATIONS & FUNDRAISING OFFICER

COMMUNICATIONS & FUNDRAISING OFFICER

Location: Bradbury House Park Buildings, Pontypool. NP4 6JH

Full time Contract: Permanent

Salary: £23k – £25K

To support the charity by making relationships with others, communications, marketing, and sustainable fundraising. Be the voice of Sight Cymru in association with the CEO, so providing press releases, information, media briefings and generally encouraging a wider knowledge of who we are and what we do.

Deadline for application- Wednesday 4th August 2021, 5pm

Interview- Wednesday 11th August 2021

Please see the job description below:

E-mail: hr@sightcymru.org.uk

Sight Cymru is a charitable incorporated organisation, registered charity number 1171471

SWYDDOG CYFATHREBU A CHODI ARIAN
Lleoliad: Bradbury House, Park Buildings, Pont-y-pŵl. NP4 6JH
Contract Amser Llawn : Parhaol
Cyflog: £23,000–£25,000

Cefnogi’r elusen trwy feithrin cysylltiadau gyda phobl eraill, cyfathrebu, marchnata a chodi arian yn gynaliadwy. Bod yn llais Sight Cymru, mewn cysylltiad â’r Prif Swyddog Gweithredol, gan ddarparu datganiadau i’r wasg, gwybodaeth, cyfarwyddiadau i’r cyfryngau ac annog gwybodaeth ehangach o bwy ydyn ni a beth rydym yn ei wneud yn gyffredinol.

Dyddiad cau i ymgeisio – Dydd Mercher 4ydd Awst 2021, 5pm
Cyfweliad – Dydd Mercher 11ydd Awst 2021

Gweler y disgrifiad swydd isod:


E-bost: hr@sightcymru.org.uk
Mae Sight Cymru yn sefydliad corfforedig elusennol, rhif elusen gofrestredig 1171471